Trung tâm THL-QHDN tổ chức hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa K37

           Thực hiện kế hoạch đào tạo cử nhân Luật và Luật Kinh tế, về việc thực tập của sinh viên năm 4. Ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường B, Trường Đại học Luật, Trung tâm Thực hành Luật – Quan hệ doanh nghiệp đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên để hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập cho sinh viên khóa K37.

            Do số lượng sinh viên phân bố về nhiều tỉnh thành khác nhau nên Trung tâm đã chia sinh viên ra làm 2 buổi để buổi hướng dẫn diễn ra hiệu quả. Cụ thể như sau:

            Ngày 08/06/2016, Tại hội trường B sinh viên thực tập tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

            Từ 17h30 đến 19h30: Sinh viên nhận trực tiếp từ cán bộ phụ trách các loại giấy tờ cần thiết cho quá trình thực tập như: tiền hướng dẫn thực tập, giấy biên nhận tiền, sổ ghi nhật ký thực tập, quyết định thực tập, nội dung thực tập.

             Từ 19h30 đến 20h30: Sinh viên nghe cán bộ trung tâm THL-QHDN hướng dẫn quy trình thực tập và cách thức tiến hành viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

              Ngày 09/06/2016, Tại hội trường B, sinh viên thực tập tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam , tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và các tỉnh khác. 

Từ 17h30 đến 19h30: Sinh viên nhận trực tiếp từ cán bộ phụ trách các loại giấy tờ cần thiết cho quá trình thực tập như: tiền hướng dẫn thực tập, giấy biên nhận tiền, sổ ghi nhật ký thực tập, quyết định thực tập, nội dung thực tập.

             Từ 19h30 đến 20h30: Sinh viên nghe cán bộ trung tâm THL-QHDN hướng dẫn quy trình thực tập và cách thức tiến hành viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

              Kết thúc buổi hướng dẫn sinh viên đã nắm được quy trình thực tập, những giấy tờ cần thiết và hơn hết là được phổ biến quy trinh và phương pháp viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE