Đại hội Liên chi Đoàn Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật, nhằm đẩy mạnh công tác Đoànnăm 2015 – 2016, hướng tới Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2015 – 2017, ngày 23 tháng 10 Liên chi Đoàn khoa Luật Kinh tế - Quốc tế thuộc Đoàn trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức Đại hội Liên chi Đoàn nhiệm kì 2015 - 2016.

THÔNG BÁO BỘ MÔN

Vv/ Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho công tac đào tạo tín chỉ

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE