Hội nghị đối thoại sinh viên của Bộ môn Luật Hình sự: giải đáp những thắc mắc năm học 2011 – 2012 cho sinh viên.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 04 tháng 6 năm 2012. Tại phòng học C5 Khoa Luật – Đại học Huế, Bộ môn Luật Hình sự đã tổ chức hội nghị đối thoại sinh viên. Thành phần tham gia hội nghị gồm: toàn thể giảng viên của bộ môn và sinh viên của các lớp Luật K33C; Luật K33A; Luật K34G; Luật K35B thuộc bộ môn quản lý. Bộ môn vinh dự được chào đón sự tham dự của thầy ThS. Trần Việt Dũng - Phó Khoa trưởng Khoa Luật và thầy Nguyễn Trung Kiên – Phó phòng Đào tạo - CTSV.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE