Khoa Luật Hành chính tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K35

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Luật-Đại học Huế. Ngày 05/5/2015, Khoa luật Hành chính tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K35 chuyên ngành Luật Hành chính.

Khoa Luật Hành chính tổ chức Hội thảo " Hoàn thiện luật tổ chức chính quyền địa phương

Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu khoa học của Khoa Luật Hành chính năm học 2014-2015, nhằm phân tích, đánh giá thực trạng tiến tới đề xuất các giải pháp hoàn thiện Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp khoa của Khoa Luật - Đại học Huế

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2011, tại Khoa Luật - Đại học Huế. Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp khoa của Khoa Luật - Đại học Huế, đã tiến hành tổ chức nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2011 do sinh viên các khóa 33, 34 thực hiện, liên quan đến các lĩnh vực: luật Hình sự; luật Hành chính; luật Hiến pháp và Lý luận về Nhà nước và pháp luật.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE