Khoa Luật Hành chính tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K35

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Luật-Đại học Huế. Ngày 05/5/2015, Khoa luật Hành chính tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K35 chuyên ngành Luật Hành chính.

Khoa Luật Hành chính tổ chức Hội thảo " Hoàn thiện luật tổ chức chính quyền địa phương

Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu khoa học của Khoa Luật Hành chính năm học 2014-2015, nhằm phân tích, đánh giá thực trạng tiến tới đề xuất các giải pháp hoàn thiện Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp khoa của Khoa Luật - Đại học Huế

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2011, tại Khoa Luật - Đại học Huế. Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp khoa của Khoa Luật - Đại học Huế, đã tiến hành tổ chức nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2011 do sinh viên các khóa 33, 34 thực hiện, liên quan đến các lĩnh vực: luật Hình sự; luật Hành chính; luật Hiến pháp và Lý luận về Nhà nước và pháp luật.

Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước với Hội nghị đối thoại sinh viên năm 2012

Sáng ngày 31/5/2012, tại Hội trường B1 Khoa Luật - Đại học Huế, Bộ môn Luật Hành chính Nhà nước đã tiến hành hội nghị đối thoại sinh viên năm 2012, với thành phần tham gia gồm: toàn thể giảng viên của bộ môn và sinh viên các lớp Luật K34 và K35 thuộc sự quản lý của bộ môn, dưới sự chủ trì của Phó Bộ môn phụ trách, Trợ Lý nghiên cứu khoa học và Bí thư Liên chi Đoàn.

Sinh hoạt chuyên môn định kì tháng 05 /2012 của Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn định kỳ của khoa Luật, vào lúc 7h30 ngày 31 tháng 05 năm 2012, tại Hội trường B1 - Khoa Luật, Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn định kì với chủ đề "Tài phán hành chính"

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE