KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ KĨ NĂNG LUẬT HÀNH CHÍNH, CÂU LẠC BỘ GHI TA VÀ QUỸ TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

Nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên trực thuộc Đoàn Khoa Luật Hành chính, tạo môi trường rèn luyện kĩ năng thực hành luật cho sinh viên, gây quỹ tạo điều kiện giúp đỡ các bạn khó khăn tới trường.

Khoa Luật Hành chính tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K35

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Luật-Đại học Huế. Ngày 05/5/2015, Khoa luật Hành chính tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K35 chuyên ngành Luật Hành chính.

Khoa Luật Hành chính tổ chức Hội thảo " Hoàn thiện luật tổ chức chính quyền địa phương

Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu khoa học của Khoa Luật Hành chính năm học 2014-2015, nhằm phân tích, đánh giá thực trạng tiến tới đề xuất các giải pháp hoàn thiện Luật tổ chức chính quyền địa phương.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE