Khoa luật hành chính tổ chức hội thảo" Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam"

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016. Nhằm đánh giá, phân tích thực trạng về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam, qua đó đề ra những giải pháp khắc phục các hạn chế trong quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận...

Khoa luật Hành chính tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2016

Thực hiện công văn của Hiệu trưởng trường Đại học luật Huế về việc tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên cấp Khoa, tiến tới đối thoại sinh viên trường Đại học luật-Đại học Huế, nhằm giải đáp các thắc mắc của sinh viên liên quan tới học chế tín chỉ, điểm rèn luyện, công tác sinh viên...

Khoa luật hành chính tổ chức hội thảo' Tiến tới một Asean thống nhất'

Nhằm đánh giá, phân tích thực trạng, cơ hội và thách thức của tổ chức Asean trong tình hình mới, qua đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết pháp lý trong tổ chức Asean...

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ KĨ NĂNG LUẬT HÀNH CHÍNH, CÂU LẠC BỘ GHI TA VÀ QUỸ TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

Nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên trực thuộc Đoàn Khoa Luật Hành chính, tạo môi trường rèn luyện kĩ năng thực hành luật cho sinh viên, gây quỹ tạo điều kiện giúp đỡ các bạn khó khăn tới trường.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE