Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2017

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển hệ chính quy vào Trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2017 như sau:

- Mã trường: DHA
- Mã ngành:
+ Ngành Luật: 52380101
+ Ngành Luật Kinh tế: 52380107

Click file Đính kèm để xem

Đính kèm:
 scan0003.pdf (1.36 MB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE