Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học đào tạo tại Trường Đại học Luật năm 2017

Trường Đại học Luật thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học đào tạo tại Trường Đại học Luật năm 2017, như sau:

- Hệ đại học vừa làm vừa học:

- Hệ đại học bằng hai (chính quy):

- Hệ liên thông đại học (chính quy): 

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE