Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào Đại học Huế năm 2017

Ngày 21/03/2017, Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2017 ký ban hành Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:

Click vào đường link sau để xem nội dung thông báo:

http://hul.edu.vn/vanban/detail/Thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2017-154/

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE