Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Nội dung như sau:

Click vào đường link sau để xem nội dung:

http://hul.edu.vn/vanban/detail/Quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017-145/

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE