Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng hai ngành Luật năm 2016 tại Bình Định

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng hai ngành Luật, tổ chức tại Bình Định năm 2016. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Học viện Kinh tế - Năng lượng TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 2016. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng hai ngành Luật năm 2016 tại TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Học viện Kinh tế - Năng lượng TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệĐại học bằng hai ngành Luật, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 2016. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn. Click file Đính kèm để xem nội dung.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Bình Định

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật, tổ chức tại Bình Định năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Huế

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật, tổ chức tại Huế năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2015 tại Huế

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật, tổ chức tại Huế năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016 tại Đà Nẵng

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật, tổ chức tại Đà Nẵng năm 2016. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2016 tại Đà Nẵng

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn;

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015 tại Quảng Ngãi

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức tuyển sinh hệ đại vừa làm vừa học ngành Luật năm 2015. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE