Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học ngành Luật hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học hệ chính quy ngành Luật, năm 2016. Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3946995 - 3946996; e-mail: tuyensinh@hul.edu.vn. website: www.hul.edu.vn

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015 hệ VLVH ngành Luật, tại Trường Cao đẳng KT-CN Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 13.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015 hệ VLVH ngành Luật, tại Trường Cao đẳng KT-CN Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 13.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 14.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 14.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Bình, điểm trúng tuyển: 12.0 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Bình, điểm trúng tuyển: 12.0 điểm

(Cập nhật) Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ ĐHB2 ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ ĐHB2 ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế. Điểm trúng tuyển: 10.0 điểm Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

(Cập nhật) Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VHVL ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VHVL ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế. Điểm trúng tuyển: 12.0 điểm. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016 tại Bình Dương

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học KT-KT Bình Dương thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016, tổ chức tại Bình Dương. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng hai ngành Luật năm 2016 tại An Giang

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang thông báo tuyển sinh hệ Đại học bằng hai ngành Luật, tổ chức tại An Giang năm 2016. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016 tại An Giang

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang tổ chức tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016 tại An Giang. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn;

Trường Đại học Luật Huế thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016 tại Bình Định

Trường Đại học Luật - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật, tổ chức tại Bình Định năm 2016. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE