Thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học năm 2016, hệ VLVH ngành Luật, địa điểm thi Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học năm 2016, hệ VLVH ngành Luật, địa điểm thi Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn công tác tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016

Ngày 15/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 981/BGDĐT-KTĐBCLGD về việc hướng dẫn công tác tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 như sau.

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học ngành Luật hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học hệ chính quy ngành Luật, năm 2016. Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3946995 - 3946996; e-mail: tuyensinh@hul.edu.vn. website: www.hul.edu.vn

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015 hệ VLVH ngành Luật, tại Trường Cao đẳng KT-CN Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 13.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015 hệ VLVH ngành Luật, tại Trường Cao đẳng KT-CN Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 13.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 14.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Ngãi, điểm trúng tuyển: 14.5 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Bình, điểm trúng tuyển: 12.0 điểm

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VLVH ngành Luật tại Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Bình, điểm trúng tuyển: 12.0 điểm

(Cập nhật) Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ ĐHB2 ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ ĐHB2 ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế. Điểm trúng tuyển: 10.0 điểm Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

(Cập nhật) Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VHVL ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2015, hệ VHVL ngành Luật, ngày thi 19/12/2015 tại Hội đồng thi Huế. Điểm trúng tuyển: 12.0 điểm. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - 3946996. Website: hul.edu.vn. E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE