Quyết định về việc ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia vào học tại Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh 2016

Ngày 14/8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã công bố quyết định về việc ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia vào học các ngành đào tạo thuộc Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào của Trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2016

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào hệ chính quy của Trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2016

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Luật hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Luật thông báo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Luật hệ chính quy năm 2016 như sau:

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật năm 2016

Trường Đại học Luật thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

Thông tin tuyển sinh hệ chính quy vào Trường Đại học Luật năm 2017

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 như sau:

Thông báo về việc xét tuyển thẳng vào Đại học Huế năm 2016

Ngày 25/4/2016, Giám đốc Đại học Huế có Thông báo số 467/TB-ĐHH về việc xét tuyển thẳng vào Đại học Huế năm 2016 đối với thí sinh thuộc các huyện nghèo và thí sinh là người dân tộc rất ít người.

Thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ đại học bằng hai ngành Luật năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2016

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học năm 2016, hệ VLVH ngành Luật, địa điểm thi Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học năm 2016, hệ VLVH ngành Luật, địa điểm thi Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn công tác tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016

Ngày 15/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 981/BGDĐT-KTĐBCLGD về việc hướng dẫn công tác tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 như sau.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE