Thông báo về việc dừng vận hành phần mềm đào tạo tín chỉ của Đại học Huế tại Trường Đại học Luật

Ngày 15/01/2017, Trung tâm CNTT Đại học Huế đã có văn bản dừng vận hành phần mềm đào tạo tín chỉ của Đại học Huế tại Trường Đại học Huế từ ngày 01/3/2017. Vậy Nhà trường thông báo để các đơn vị, giảng viên và các lớp sinh viên hệ chính quy được biết, có kế hoạch sử dụng PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC mới của Nhà trường. Nội dung chi tiết file thông báo kèm theo.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE