Thông báo về việc điều động sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Thực hiện Thông báo số 110/TB-ĐHL ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng và kết luận cuộc họp của BTC Lễ khai giảng. Hiệu trưởng thông báo về việc điều động sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 như sau:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục (phần mềm mới)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục (phần mềm mới) áp dụng chính thức từ tháng 12 năm 2016 thay thế cho phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ do Đại học Huế xây dựng trước đây. Giảng viên và sinh viên download bản mềm theo đường link sau để tham khảo sử dụng phần mềm mới:

Thư mời Tọa đàm kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Thư mời Tọa đàm kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Thông báo về việc dừng vận hành phần mềm đào tạo tín chỉ của Đại học Huế tại Trường Đại học Luật

Ngày 15/01/2017, Trung tâm CNTT Đại học Huế đã có văn bản dừng vận hành phần mềm đào tạo tín chỉ của Đại học Huế tại Trường Đại học Huế từ ngày 01/3/2017. Vậy Nhà trường thông báo để các đơn vị, giảng viên và các lớp sinh viên hệ chính quy được biết, có kế hoạch sử dụng PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC mới của Nhà trường. Nội dung chi tiết file thông báo kèm theo.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE