Thông báo về việc điều động sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Thực hiện Thông báo số 110/TB-ĐHL ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng và kết luận cuộc họp của BTC Lễ khai giảng. Hiệu trưởng thông báo về việc điều động sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 như sau:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục (phần mềm mới)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục (phần mềm mới) áp dụng chính thức từ tháng 12 năm 2016 thay thế cho phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ do Đại học Huế xây dựng trước đây. Giảng viên và sinh viên download bản mềm theo đường link sau để tham khảo sử dụng phần mềm mới:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE