Thời khóa biểu môn Luật dân sự 1 các nhóm lớp của cô Hồ Thị Vân Anh (có điều chỉnh)

Phòng ĐT-CTSV thông báo về việc điều chỉnh lịch học học phần Luật dân sự 1 Khóa K38, áp dụng với các nhóm lớp:
- Luật học: Luật dân sự 1 - Nhóm 1 (LUATK38A), Nhóm 2 (LUATK38B), Nhóm 6 (LUATK38G)

- Luật Kinh tế: Luật dân sự 1 - Nhóm 2 (LUATKT_K38B)

 

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE