Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng cho Khóa 37

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, khoa thông báo về kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng của sinh viên các lớp Luật và Luật Kinh tế Khoá 37- hệ chính quy như sau:

Thông báo Kế hoạch học hè năm 2014

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 đã được Khoa trưởng phê duyệt, Khoa sẽ tổ chức học kỳ 3 (học kỳ hè) năm 2014 trong thời gian từ 12/7- 25 /8/2014. Để chuẩn bị và triển khai thực hiện học kỳ 3, Khoa thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE