Thời khóa biểu học cải thiện và học lại học kỳ I năm học 2015-2016 (Đợt 6)

Thời gian bắt đầu học từ thứ 5 (24/12/2015). Các buổi tiếp theo các em học các ngày trong tuần.

Thời khóa biểu môn Luật dân sự 1 các nhóm lớp của cô Hồ Thị Vân Anh (có điều chỉnh)

Phòng ĐT-CTSV thông báo về việc điều chỉnh lịch học học phần Luật dân sự 1 Khóa K38, áp dụng với các nhóm lớp: - Luật học: Luật dân sự 1 - Nhóm 1 (LUATK38A), Nhóm 2 (LUATK38B), Nhóm 6 (LUATK38G) - Luật Kinh tế: Luật dân sự 1 - Nhóm 2 (LUATKT_K38B)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE