Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2016-2017 các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40 (cập nhật ngày 08/09/2016)

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40 thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2016-2017 đã được điều chỉnh. Sinh viên các Khóa kiểm tra lại TKB tương ứng của lớp mình để đi học đúng lịch. Với sinh viên Khóa 38 và 39 thì đối chiếu trong tài khoản tín chỉ (hoặc trong tập tin đính kèm), còn với sinh viên Khóa 37 và 40 do chưa có lịch trong tài khoản tín chỉ nên đối chiếu trực tiếp với tập tin đính kèm.

Thông báo thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2015-2016 của các khối lớp Khóa K37, K38, K39

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật thông báo đến sinh viên thuộc các khối lớp Khóa K37, K38, K39 thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2015-2016. Các sinh viên truy cập vào tài khoản tín chỉ của mình để xem chi tiết hoặc tải file đính kèm tương ứng với khối lớp của mình để xem TKB tổng quát theo tuần. Đối với các khối lớp K37 và K38, các học phần còn lại sẽ bắt đầu vào dợt 2, dự kiến vào giữa tháng 04/2016

Thời khóa biểu học cải thiện và học lại học kỳ I năm học 2015-2016 (Đợt 6)

Thời gian bắt đầu học từ thứ 5 (24/12/2015). Các buổi tiếp theo các em học các ngày trong tuần.

Thời khóa biểu môn Luật dân sự 1 các nhóm lớp của cô Hồ Thị Vân Anh (có điều chỉnh)

Phòng ĐT-CTSV thông báo về việc điều chỉnh lịch học học phần Luật dân sự 1 Khóa K38, áp dụng với các nhóm lớp: - Luật học: Luật dân sự 1 - Nhóm 1 (LUATK38A), Nhóm 2 (LUATK38B), Nhóm 6 (LUATK38G) - Luật Kinh tế: Luật dân sự 1 - Nhóm 2 (LUATKT_K38B)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE