Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2016-2017

Ngày 11/5/2017, Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã tổ chức hội nghị đối thoại với sinh viên năm học 2016 - 2017.     

Tham dự Hội nghị, có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, ban giám hiệu; trưởng các phòng chức năng, khoa, trung tâm trực thuộc và hơn 300 sinh viên đại diện các lớp sinh viên hệ chính quy.

* PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Đoàn Đức Lương đánh giá tầm quan trọng của hội nghị đối thoại sinh viên; Hiệu trưởng mong muốn đối thoại trên tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, chất lượng và mong nhận  được nhiều ý kiến đóng góp từ sinh viên; Hiệu trưởng cũng phát biểu định hướng các vấn đề trọng tâm cần trao đổi, thảo luận như: cần tạo sự hài hòa trong giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên; nêu cao vai trò sáng tạo, nghiên cứu khoa học sinh viên; sinh viên cần hiến kế cho Nhà trường trong quản lý, điều hành để công tác này trong thời gian tới thực hiện có hiệu quả.

Thay mặt chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng Công tác sinh viên báo cáo tổng hợp các ý kiến từ hội nghị đối thoại cấp khoa, trung tâm trực thuộc; hội nghị đã lắng nghe 9 ý kiến của sinh viên trao đổi trực tiếp tập trung vào các vấn đề về đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên, công tác thư viện và các công tác khác,..

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đã trả lời, giải đáp cơ bản các ý kiến của sinh viên.

Kết luận hội nghị, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế, quy định hiện hành và các điều kiện thực tế để triển khai, thực hiện có hiệu quả các vấn đề mà sinh viên đã đặt ra.     

Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị chức năng trực thuộc là một trong những hoạt động thường niên; đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp, dân chủ và trách nhiệm, qua đó giúp lãnh đạo Nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, từ đó đề ra những chính sách và giải pháp tphù hợp trong tổ chức quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE