Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 01/6/2017, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Về tham dự Đại hội có đồng chí Trần Xuân Châu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Huế; đại diện Hội Cựu chiến binh các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế và các đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học; đồng chí Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; trưởng, phó các đơn vị và toàn thể toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh và cựu quân nhân.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội CCB nhiệm kỳ 2012 – 2017. Báo cáo nêu rõ những thành tích đáng biểu dương của Hội trong mọi mặt. Phát huy tinh thần và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ,  Hội viên Hội Cựu chiến binh Trường luôn là những tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo trong mọi sinh hoạt chính trị, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như cuộc sống thường ngày. Hội Cựu chiến binh Nhà trường đã gương mẫu, tích cực trong các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và tổ chức Hội. Hoàn thành tốt công tác xây dựng Hội về các nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội. Hội Cựu chiến binh Nhà trường xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền của Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Hội chiến binh báo cáo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Phương hướng, nhiệm vụ được Hội đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 là: tích cực tham gia xây dựng để Trường Đại học Luật trở thành một cơ sở đào tạo đại học có uy tín trong nước và khu vực, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc. Về biện pháp thực hiện, chú trọng và tích cực đổi mới, đa dạng hóa và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển, huy động sức mạnh tập thể, nêu cao trách nhiệm và vai trò cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Xuân Châu, Phó Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế, thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Đại học Huế phát biểu chỉ đạo đại hội. Đồng chí đánh giá cao Hội CCB Trường Đại học Luật, tuy là mới thành lập nhưng đã chủ động tổ chức, triển khai tốt, kịp thời, có hiệu quả các hoạt động của Hội, góp phần xây dựng Hội CCB Đại học Huế và Trường Đại học Luật ổn định và phát triển.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật phát biểu chúc mừng đại hội, ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Hội CCB trong thời gian qua và mong muốn nhiệm kỳ tới, Hội CCB phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” chủ động phối hợp tốt với Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ viên chức Trường, giáo dục cho thế hệ trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và sinh viên về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo khối đoàn kết vững mạnh, tạo tư duy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống ... thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Trường Đại học Luật ngày càng vững mạnh.

Đại hội Hội CCB Nhà trường lần thứ II diễn ra trong không khí sôi nổi, công khai, dân chủ và đoàn kết phát huy cao trí tuệ tập thể. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 02 đồng chí. Đồng chí Trần Việt Dũng được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Văn Kiệm được bầu lại làm Phó Chủ tịch Hội.

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE