Thư mời viết bài đăng Tạp chí Pháp luật và thực tiễn

            

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TẠP CHÍ PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                            Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

THƯ MỜI

Viết bài đăng Tạp chí Pháp luật và thực tiễn

 

              Kính gửi: ...........................................................................................

                             ...........................................................................................                

              Tạp chí Pháp luật và thực tiễn thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in theo Quyết định số 296/GP-BTTTT ngày 06/6/2016. Đây là diễn đàn đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật và thực tiễn.

               Để chuẩn bị xuất bản Tạp chí Pháp luật và thực tiễn số 01 năm 2017. Ban biên tập Tạp chí Pháp luật và thực tiễn trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài và gửi đăng trên Tạp chí Pháp luật và thực tiễn.

               Các quy định về bài viết được hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ: http://hul.edu.vn/quy-dinh-dang-bai.html

               Thời gian nhận bài: từ ngày 23/11/2016  đến ngày 25/12/2016

               Mọi thông tin xin liên hệ:

               + Phòng Khoa học công nghệ - Môi trường – Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Luật; Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế;

               + ĐT: 054.3935665

               + Email: tcphapluatvathuctien@gmail.com    

   

                                                                                                                     TỔNG BIÊN TẬP

 

 

 

 

                                                                                                                   PGS.TS Đoàn Đức Lương

 

 

 

 

                                                                 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE