Giới thiệu về Phòng Công tác sinh viên

Ngày 16/12/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 215/QĐ-ĐHL về việc thành lập Phòng Công tác sinh viên. Phòng Công tác sinh viên có chức năng, nhiệm vụ sau:

Các quy trình, thủ tục giải quyết liên quan đến Phòng Công tác sinh viên

Phòng CTSV thông báo quy trình giải quyết công việc liên quan đến CTSV

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE