Thông báo về việc tập huấn phần mềm quản lý khoa học năm 2017

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2017 và Công văn số 1006/ĐHH-KHCNMT ngày 21/8/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc tập huấn phần mềm quản lý khoa học. Phòng KHCNMT-HTQT thông báo đến các đơn vị lịch tập huấn và thời hạn đăng ký như sau

Xem chi tiết ở file đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE