Thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn thi Cao học Luật Kinh tế

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2013, Khoa Luật xin thông báo về việc hướng dẫn ôn tập dự thi Cao học Luật Kinh tế, đợt 1 năm 2013

Thông báo kế hoạch thi cao học luật kinh tế

Hiện nay, Khoa Luật - Đại học Huế đã tiến hành gửi giấy báo dự thi đến tất cả thí sinh dự thi.

Danh sách trúng tuyển cao học Luật Kinh tế Đợt 1 năm 2013

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm chuẩn của ngành Luật Kinh tế là: từ 13 điểm trở lên (không có môn dưới 5 điểm) và Ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên.

Thông báo Nhập học lớp Cao học Luật Kinh tế

Căn cứ vào Quyết định số 685/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 24/4/2013, về việc công nhận học viên cao học năm 2013, chuyên ngành Luật Kinh tế

Thông báo Hội thảo Ngày pháp Luật Đức tại Khoa Luật - Đại học Huế

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Khoa Luật của Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) của Đức. Khoa Luật – Đại học Huế sẽ phối hợp với Viện FES tổ chức buổi “Hội thảo ngày pháp luật Việt - Đức tại Huế - Chuyên đề Pháp Luật Doanh nghiệp”.

Danh sách giảng viên tham dự hội thảo "ngày pháp luật Đức tại Huế"

Ngày 5 tháng 4 năm 2013, Khoa Luật – Đại học Huế sẽ phối hợp với Viện FES tổ chức buổi “Hội thảo ngày pháp luật Việt - Đức tại Huế - Chuyên đề Pháp Luật Doanh nghiệp”.

Danh sách các sinh viên tham dự hội thảo ''ngày pháp luật tại Huế''

Ngày 5 tháng 4 năm 2013, Khoa Luật – Đại học Huế sẽ phối hợp với Viện FES tổ chức buổi “Hội thảo ngày pháp luật Việt - Đức tại Huế - Chuyên đề Pháp Luật Doanh nghiệp”

Thông báo về buổi nói chuyện chuyên đề của GS. Philip Harris

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Khoa Luật – Đại học Huế, Giáo sư Giáo sư Philip Harris Chương trình học giả Fulbright Hoa Kỳ sẽ có buổi nói chuyện chuyên đề với sinh viên và giảng viên Khoa Luật. Chương trình cụ thể như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE