Thông báo Nhập học lớp Cao học Luật Kinh tế

Căn cứ vào Quyết định số 685/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 24/4/2013, về việc công nhận học viên cao học năm 2013, chuyên ngành Luật Kinh tế

Thông báo Hội thảo Ngày pháp Luật Đức tại Khoa Luật - Đại học Huế

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Khoa Luật của Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) của Đức. Khoa Luật – Đại học Huế sẽ phối hợp với Viện FES tổ chức buổi “Hội thảo ngày pháp luật Việt - Đức tại Huế - Chuyên đề Pháp Luật Doanh nghiệp”.

Danh sách giảng viên tham dự hội thảo "ngày pháp luật Đức tại Huế"

Ngày 5 tháng 4 năm 2013, Khoa Luật – Đại học Huế sẽ phối hợp với Viện FES tổ chức buổi “Hội thảo ngày pháp luật Việt - Đức tại Huế - Chuyên đề Pháp Luật Doanh nghiệp”.

Danh sách các sinh viên tham dự hội thảo ''ngày pháp luật tại Huế''

Ngày 5 tháng 4 năm 2013, Khoa Luật – Đại học Huế sẽ phối hợp với Viện FES tổ chức buổi “Hội thảo ngày pháp luật Việt - Đức tại Huế - Chuyên đề Pháp Luật Doanh nghiệp”

Thông báo về buổi nói chuyện chuyên đề của GS. Philip Harris

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Khoa Luật – Đại học Huế, Giáo sư Giáo sư Philip Harris Chương trình học giả Fulbright Hoa Kỳ sẽ có buổi nói chuyện chuyên đề với sinh viên và giảng viên Khoa Luật. Chương trình cụ thể như sau:

Kế hoạch Sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 2/2013

Theo kế hoạch đã được Khoa trưởng phê duyệt, Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước sẽ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 2/2013 với chủ đề: “Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học trẻ năm 2013

Vì một số lý do khách quan và chủ quan, Hội nghị khoa học trẻ không được tổ chức đúng kế hoạch dự kiến để chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Khoa xin thông báo lại kế hoạch tổ chức hội nghị mới như sau:

Thông báo thời gian và chương trình tổ chức Hội nghị khoa học trẻ năm 2013

Theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2013, Khoa sẽ phối hợp với Đoàn Khoa tổ chức Hội nghị khoa học trẻ vào tháng 5 năm 2013. Đây là hoạt động khoa học công nghệ thường niên và là diễn đàn để các cán bộ trẻ và sinh viên của Khoa, các nhà khoa học và những người công tác thực tiễn pháp luật trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE