Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

Tải về thông báo: Thông báo đăng ký học phần NNKC - HKI, 2017 - 2018

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE