Thông báo tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1 (bổ sung), Khóa 37 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Nhà trường thông báo tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1 (bổ sung), Khóa 37 đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chi tiết sinh viên xem trong tập tin đính kèm: Thông báo xét TN đợt 1 bổ sung năm 2017

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE