Thông báo tuyển sinh cao học Luật Kinh tế đợt 1 năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017 của Đại học Huế, trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017, thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE