Điểm học phần và danh sách thi lại học kỳ 2 năm học (2015-2016) lớp Luật K2015 Quảng Trị

Phòng Khảo thí _ĐBCLGD thông báo điểm học kỳ 2 năm học ( 2015-2016) lớp Luật K2015 Quảng Trị. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua gmail: anhphuong3763@gmail.com

 

SĐT:01664293555(cô Phương)

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE