Điểm học phần và danh sách thi lại học kỳ 2(2016-2017) lớp Luật K2014 Bình Dương

Phòng Khảo thí _ĐBCLGD thông báo điểm học kỳ 2 năm học ( 2016-2017) lớp Luật K2014 Bình Dương. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua gmail: anhphuong3763@gmail.com

 

SĐT:01664293555(cô Phương)

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE