Điểm học kỳ 2 (2015-2016) lớp Luật K24_VLVH (Huế)

Phòng Khảo thí _ĐBCLGD thông báo điểm học phần và danh sách thi lại  học kỳ 2(2015-2016)  lớp Luật K24_VLVH. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua Email:

 

thanhhoa131184@gmail.com, ĐT : 0543. 946.999, DD: 0983.844646(Cô Hoa) 

 

Tải file: /upload/file/diem_tong_hk2(14-15)_luat_k24_vlvh_.xls

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE