Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K21 Huế Khóa 2011 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.21 Huế (khóa 2011- 2016) hệ vừa làm vừa học theo Quyết định số 05/QĐ-ĐHL ngày 25/01/2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem: Đính kèm:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2011 Quảng Ngãi Khóa 2011 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2011 (khóa 2011 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 07/QĐ-ĐHL ngày 25/1/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm học 2014 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2 tại Huế năm học 2014 - 2015 theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHL ngày 10/08/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2011 Quảng Bình Khóa 2011 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2011 (khóa 2011 - 2015) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Trung cấp nghề số 9 tỉnh Quảng Bình(Quyết định số 136/QĐ-ĐHL ngày 18/6/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2011 Bình Dương Khóa 2011 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2011 (khóa 2012 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Đại học KT- KT Bình Dương(Quyết định số 157/QĐ-ĐHL ngày 18/6/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2011 Quảng Trị Khóa 2011 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2011 (khóa 2011 - 2015) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị(Quyết định số 135/QĐ-ĐHL ngày 18/6/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2010 Đăk Lăk Khóa 2010 - 2015.

Khoa Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2010 (khóa 2010 - 2015) hệ vừa làm vừa học do Khoa Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Lăk (Quyết định số 123/QĐ-ĐHH ngày 03/2/2015 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật đợt 1 Lớp Luật K2010 An Giang Khóa 2010 - 2014.

Khoa Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật đợt 1, Lớp Luật K.2010 (khóa 2010 - 2014) hệ vừa làm vừa học do Khoa Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (Quyết định số 1377/QĐ-ĐHH ngày 08/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế ). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2010 Quảng Nam Khóa 2010 - 2014

Khoa Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2010 (khóa 2010 - 2014) hệ vừa làm vừa học do Khoa Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quảng Đông - Quảng Nam (Quyết định số 1376/QĐ-ĐHH ngày 08/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K19 Huế Khóa 2009 - 2014

Khoa Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.19 Huế (khóa 2009 - 2014) hệ vừa làm vừa học theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHH ngày 19/03/2014 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE