Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật hệ vừa làm vừa học - Lớp Luật K22 Huế (2012 - 2017)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.22 Huế (2012- 2017) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 59/QĐ-ĐHL ngày 24/02/2017 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2012 Thanh Hóa Khóa 2012 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2012 (khóa 2012 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Chính trị Thanh Hóa (Quyết định số 171/QĐ-ĐHL ngày 07/12/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2012 Bình Dương Khóa 2012 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2012 (khóa 2012 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Đại học KT- KT Bình Dương(Quyết định số 54/QĐ-ĐHL ngày 19/4/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2012 Quảng Nam Khóa 2012 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2012 (khóa 2012 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 56/QĐ-ĐHL ngày 19/4/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2012 An Giang Khóa 2012 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2012 (khóa 2012 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (Quyết định số 56/QĐ-ĐHL ngày 19/4/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2012 Đà Nẵng Khóa 2012 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2012 (khóa 2012 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng (Quyết định số 61/QĐ-ĐHL ngày 19/4/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2011 Đăk Lăk Khóa 2011 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2011 (khóa 2011 - 2016) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Lăk (Quyết định số 06/QĐ-ĐHL ngày 25/1/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE