Thông tin tốt nghiệp hệ liên thông

Trường Đại học Luật bắt đầu tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học từ năm 2016. Vì vậy đến năm 2019 hệ liên thông mới có sinh viên tốt nghiệp.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE