Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp Luật ĐHB2_K2012 Quảng Trị Khóa 2012 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_ K.2012 Quảng Trị (khóa 2012 - 2015) hệ chính quy do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Quyết định số 124/QĐ-ĐHH ngày 03/2/2015 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy lớp Luật ĐHB2_K2011 Huế

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_K2011 Huế (khóa 2011- 2014) hệ chính quy (Quyết định số 1187/QĐ-ĐHH ngày 06/6/2014 của Giám đốc Đại học Huế) Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ vừa làm vừa học Lớp Luật ĐHB2_K2011 Quảng Bình Khóa 2011 - 2013

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Lớp Luật ĐHB2_ K.2011 Quảng Bình (khóa 2011 - 2013) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung cấp nghề số 9 tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 2123/QĐ-ĐHH ngày 15/11/2013 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp Luật ĐHB2_K2010 Huế Khóa 2010 - 2013

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2010 Huế (khóa 2010 - 2013) hệ chính quy (Quyết định số 1574/QĐ-ĐHH ngày 04/09/2013 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ vừa làm vừa học Lớp Luật ĐHB2_K2010 Quảng Trị Khóa 2010 - 2013

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2010 Quảng Trị (khóa 2010 - 2013) hệ vừa làm vừa học do Khoa Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 137/QĐ-ĐHH ngày 28/1/2013 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy lớp Luật ĐHB2_K2009 Huế Khóa 2009 - 2012

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai Lớp Luật ĐHB2_K2009 Huế (khóa 2009 - 2012) hệ chính quy (Quyết định số 1080/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2012 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE