Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo - CTSV

    
I .  Tổ Kế hoạch đào tạo

- Lập kế hoạch đào tạo của các lớp theo hệ thống tín chỉ, niên chế do Khoa quản lý;
- Lập kế hoạch mở lớp, tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các hệ đào tạo;
- Lập kế hoạch đào tạo năm học của các lớp trong và ngoài khoa.; xây dựng thời khóa biểu, sắp xếp phòng học;
- Lập kế hoạch cho sinh viên thực tế ngoài giờ (dự thảo các biên bản thỏa thuận với các cơ quan pháp luật, trung tâm tư vấn, văn phòng luật sư cho sinh viên thực tế từ năm thứ nhất);
- Kế hoạch mở các phiên tòa giả định, các hoạt động thực tế chuyên môn;
- Phân công giảng dạy các môn học pháp luật đại cương, Luật kinh tế cho các trường thành viên Đại học Huế;
- Kế hoạch chương trình mở mã ngành mới theo quy định của Đại học Huế.
 

II.  Tổ Công tác sinh viên

- Tổ chức đón tiếp sinh viên nhập học; phân lớp; quản lý sinh viên hồ sơ các hệ chính quy, VLVH, bằng hai.       
- Xây dựng hồ sơ, dữ liệu quản lý sinh viên (hệ thống dữ liệu vi tính hóa);

- Rà soát sinh viên bỏ học, nghỉ học quá hạn; xét sinh viên chuyển trường; sinh viên nghỉ học tạm thời; sinh viên vào học lại.
- Tìm hiểu các đối tác có nhu cầu tuyển dụng sinh viên Luật, chuẩn bị hoạt động tư vấn việc làm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;
- Xây dựng dữ liệu Cựu sinh viên Luật (Ban liên lạc trước năm 1976, và Ban liên lạc từ năm 1990 nay);
- Triển khai các chính sách chế độ, học bổng cho sinh viên;
- Triển khai khen thưởng, kỷ luật, nề nếp học tập, nếp sống trong nhà trường (mang thẻ sinh viên, trả lời chính quyền về xử lý sinh viên vi phạm pháp luật);
- Quán triệt và tham gia quản lý sinh viên khi thực tế tại các cơ quan pháp luật có hợp tác với khoa;
- Ký xác nhận các giấy tờ: đơn xin vay vốn, sổ lưu trú, giấy lĩnh tiền và các giấy tờ liên quan khác của sinh viên;
- Đôn đốc, nhắc nhở và tổ chức hoạt động tập huấn cho các giáo viên cố vấn học tập; nề nếp sinh hoạt của giáo viên cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm;
- Triển khai và tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" vào đầu năm học, đầu khóa học về kết thúc khóa học.
- Tổ chức đối thoại sinh viên cấp Khoa; hướng dẫn các bộ môn tổ chức đối thoại cấp bộ môn.

- Tổ chức khai giảng, bế giảng, phát bằng.

III.   Tổ Tuyên truyền và quảng bá tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các hệ đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với Đại học Huế và các đơn vị khác để giới thiệu các hoạt động của trường và tư vấn tuyển sinh hệ chính quy trên địa bàn cả nước.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng để tổ chức  các hội nghị tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo hệ vừa làm, vừa học, đại học bằng hai hằng năm;
- Tìm nguồn tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường.
 

 Cán bộ công chức của Phòng

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn,

Chức vụ: Đảng ủy viên, Trưởng phòng phụ trách
Nhiệm vụ: Trực tiếp điều hành Kế hoạch đào tạo;

 2. Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng;
Nhiệm vụ: Trực tiếp điều hành Công tác sinh viên; Tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phụ trách công tác văn thư hành chính của Phòng; Phát hàh và thu nhận hồ sơ tuyển sinh; Trực một cửa, tiếp nhận và trả hồ sơ giấy tờ cho sinh viên.

4. Ông Nguyễn Long, P.Bí thư chi đoàn Phòng ban, Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách sinh viên, phụ trách điểm thi tốt nghiệp;

5. Ông Lê Văn Anh, Chuyên viên phụ trách công tác sinh viên: Kiểm tra nề nếp học tập, sinh hoạt của sinh viên, phụ trách phong trào; khen thưởng kỷ luật sinh viên,...

6. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chuyên viên phụ trách công tác kế hoạch học tập (thời khóa biểu) của sinh viên các lớp.

CBCC Phòng Đào tạo - CTSV

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE