Giới thiệu Khoa Luật Hình sự

1. Cơ cấu của Khoa Luật Hình sự

            Khoa Luật hình sự được thành lập vào tháng 4 năm 2015- tiền thân là Bộ môn Luật Hình sự trực thuộc Khoa luật- Đại học Huế (thành lập từ năm 2000). Tính đến tháng 5/2015 Khoa Luật hình sự có 11 giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 7 thạc sĩ, 2 cử nhân. Các giảng viên trong Khoa đang tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn: Có 2 giảng viên chính, 3 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh và 2 giảng viên đang học cao học.

- Ban chủ nhiệm Khoa:

            + Trưởng Khoa: ThS. GVC Nguyễn Thị Xuân

            + Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Ngọc Kiện

 - Các Bộ Môn:

             + Trưởng Bộ môn Luật Hình sự- Tội phạm học:  ThS. GVC Nguyễn Thị Xuân

             + Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng Hình sự: TS Nguyễn Ngọc Kiện

- Trợ lý Khoa

             + Trợ lý NCKH: ThS. Hoàng Thị Huyền Trang

             +  Tổ chức - Đào tạo - Đảm bảo chất lượng: Dương Thị Cẩm Nhung

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa:

            - ThS. GVC Nguyễn Thị Xuân- Chủ tịch Hội đồng

            - TS. Nguyễn Ngọc Kiện- Phó Chủ tịch Hội đồng

            - ThS. NCS Hà Lệ Thủy-  Ủy viên Thư ký

            - ThS. NCS Hoàng Đình Thanh- Ủy viên

            - Thẩm phán Đặng Văn Quý- Ủy viên (Phó Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực 4).

* Lãnh đạo công tác Đảng- Đoàn thể:

           + Bí thư Chi bộ: đ/c Nguyễn Thị Xuân

           + Phó Bí thư Chi bộ: đ/c Nguyễn Ngọc Kiện

           + Bí thư Liên Chi đoàn Khoa: đ/c Dương Thị Cẩm Nhung

           + Chủ tịch Công đoàn Khoa: đ/c Hoàng Thị Huyền Trang

           + Bí thư Chi đoàn cán bộ: đ/c Nguyễn Thị Lan Anh

2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo của Khoa luật Hình sự

           Khoa Luật Hình sự không chỉ đào tạo kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự mà còn trang bị những kiến thức cơ bản về xã hội, chú trọng gắn với thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giải quyết án hình sự; giúp các em sinh viên hứng thú học bài, nghiên cứu khoa học; đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, phục vụ nguồn nhân lực tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, thanh tra, cơ quan thi hành án và một số cơ quan hoạt động nghề nghiệp khác như văn phòng luật sư, văn phòng tư vấn pháp luật, hoặc ở cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp khác.

             Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo Khoa chú trọng đến đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng kỹ năng đào tạo, giảng dạy, tập trung đào tạo theo tín chỉ; việc biên soạn giáo trình và tài liệu phục vụ giảng dạy. Cán bộ viên chức chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “lấy người học làm trung tâm”, giúp sinh viên tự nghiên cứu có sự giúp đỡ của giảng viên; gắn lý thuyết với thực hành, thuyết giảng với liên hệ thực tiễn phong phú, giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp.

            Khoa Luật hình sự không chỉ thu hút sinh viên, học viên bởi các môn học sinh động, mà còn có đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Khoa xác định hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, sẽ được duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức đa dạng như công bố các bài báo khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, soạn bài giảng và tài liệu học tập, viết các giáo trình, tổ chức toạ đàm, hội thảo .v.v.

 3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành luật hình sự

            Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong tình hình hiện nay và quá trình đổi mới phương pháp giáo dục và cải cách tư pháp nói riêng đang diễn ra mạnh mẽ. Do vậy trong công tác đào tạo chuyên ngành pháp luật hình sự, Khoa xác định các nội dung chuẩn đầu ra đối với người học như sau: 

            - Về kiến thức và năng lực chuyên môn: Người học phải có kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự, các vấn đề chung về tội phạm; hiểu được chính sách hình sự và hình phạt của Nhà nước, về vấn đề bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự .v.v. và về thủ tục tố tụng giải quyết một vụ án hình sự cụ thể. Người học không những vững về kiến thức pháp lý hình sự mà còn có kiến thức cần thiết về xã hội.

           - Về kỹ năng: Người học có những kỹ năng cần thiết trong hoạt động thực tiễn tố tụng như định tội danh, tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tham gia phiên toà tranh tụng. Có khả năng so sánh luật, tra cứu, bình luận án, và có khả năng thực hiện hoặc tham mưu các biện pháp, chính sách phòng ngừa, xử lý tội phạm .v.v. Người học được trang bị khả năng lý luận và thực hành, để sau khi tốt nghiệp làm việc có hiệu quả ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức hành nghề luật và doanh nghiệp.

           - Về thái độ và đạo đức: Đồng thời với việc trang bị kiến thức cơ bản về chuyên môn pháp lý, thì người học còn phải được giáo dục về phẩm chất đạo đức tốt của con người mới trong xã hội, và phẩm chất đạo đức cách mạng, về giá trị nhân văn của nhân loại. Có thái độ tích cực trong việc xây dựng cộng đồng, giúp đỡ người yếu thế trong xã hội. Có tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ pháp chế Nhà nước./.

           

 

 

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE