Hội thảo với chủ đề "Sinh viên luật với tự chủ Đại học"

Ngày 15/04/2018, Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức Hội thảo sinh viên với chủ đề “Sinh viên Luật với tự chủ đại học”

Chương trình tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học thuật

Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp đã tổ chức thành công chương trình Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm học tập”.

Giới thiệu Khoa Luật Quốc tế 2018

Khoa Luật Quốc tế là một trong 5 đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Được thành lập ngày 03 tháng 04 năm 2015 trên cơ sở quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luât, Đại học Huế. Sứ mạng của Khoa là đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực luật quốc tế, thương mại quốc tế và các lĩnh vực do Khoa đảm nhận. Tiền thân Khoa thuộc Khoa Luật Kinh tế quốc tế, sau khi tách thành Khoa Quốc tế đã có nhiều sự phát triển về đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực pháp lý khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Giới thiệu Khoa Luật Hành chính 2018

Khoa Luật Hành chính, tiền thân là Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ những ngày đầu mới hình thành Khoa Luật - Đại học Huế. Ngày 03 tháng 3 năm 2015, với quyết định thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế, bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước đã được nâng cấp thành Khoa Luật Hành chính. Khoa được chia thành 03 bộ môn gồm bộ môn Lý luận - Lịch sử, bộ môn Hiến pháp, bộ môn Hành chính, được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần bắt buộc và học phần có định hướng trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật.

Giới thiệu Khoa Luật Kinh tế 2018

Khoa Luật Kinh tế là 1 trong 5 đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Khoa được thành lập vào ngày 03/04/2015 trên cơ sở Quyết định số 16/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc thành lập Khoa Luật Kinh tế trực thuộc Đại học Luật, tách Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế thành hai khoa độc lập. Khoa Luật Kinh tế được xác định là một Khoa đảm trách chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Đại học Luật, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành Luật học. Đồng thời, Khoa Luật Kinh tế là Khoa duy nhất có mã ngành Luật Kinh tế bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN "THẾ GIỚI PHẲNG - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT VÀ NGHỀ LUẬT"

Nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên, đồng thời tạo một sân chơi tri thức lành mạnh và mang lại những thông tin bổ ích về cuộc cách mạng khoa học 4.0, những thuận lợi và thách thức cho nghề luật trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Khoa Luật Hành chính tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ nhất với chủ đề "Thế giới phẳng - Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật và nghề luật"...

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA "BÀN VỀ ÁN LỆ Ở VIỆT NAM"

Nhằm trao đổi, phân tích và đánh giá các án lệ tại Việt Nam, từ đó đưa đến cái nhìn sâu sắc về quá trình hình thành và áp dụng án lệ, ngày 21 tháng 12 năm 2017, Khoa luật Hành chính đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "Bàn về án lệ ở Việt Nam"...

KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM”

Vào lúc 14h00 ngày 12/12/2017, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức Hội thảo Khoa học giảng viên với chủ đề “Quyền tiếp cận thông tin của người sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam” tại Hội trường B1, trường Đại học Luật, Đại học Huế.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE