KHOA LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỂ "NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM"

Vào lúc, 14h00 ngày 30/5/2018, Khoa Luật Hình sự đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Tố tụng hình sự Việt Nam".

KHOA LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Luật về việc tổ chức buổi đối thoại sinh viên cấp Khoa, Vào lúc 17h30 ngày 8/5/2018, tại Hội trường E1.2 – Trường ĐH Luật, Khoa Luật Hình sự đã tổ chức buổi đối thoại sinh viên. Buổi đối thoại nhằm giải đáp các thông tin, thắc mắc, nguyện vọng cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 -2018

Thực hiện quyết định dạy và học năm học 2017 - 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, vào lúc 17h00 ngày 26/04/2018, tại Hội trường E, Khoa Luật Hành chính đã tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên cấp Khoa năm học 2017-2018.

KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VỚI CHỦ ĐỀ "PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN LUẬT TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP"

Vào lúc 15h30 ngày 26/04/2018, tại Hội trường E Trường Đại học Luật, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức buổi hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Luật trong thời kỳ hội nhập”

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ NĂM HỌC 2017-2018

Vào lúc 14h00 ngày 26/04/2018, tại Hội trường E trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức hội nghị đối thoại sinh viên cấp Khoa năm học 2017-2018

Cuộc thi thiết kế Logo

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng đến Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Chương trình "Định hướng lựa chọn chuyên ngành sinh viên K39"

Tối ngày 16/04/2018 Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp tiến hành tổ chức chương trình "Định hướng lựa chọn chuyên ngành sinh viên K39"

Xét xử phiên tòa lưu động tháng 4/2018

Trong 3 ngày vừa từ 16 – 18/04/2018, Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp cùng TAND thành phố Huế tiến hành tổ chức xét xử lưu động 6 phiên tòa tại trường Đại học Luật – Đại học Huế.

Chương trình "Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân sinh viên K41"

Trong 2 ngày 7-8/04/2018 Trung tâm thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp đã tiếp tục thực hiện chương trình ngoại khóa “Kĩ năng lập kế hoạch cá nhân”

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE