Thông tin liên hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế

 

       STT

                 Họ và tên CCVC

                    E-mail

    Điện thoại

   I. Ban Giám hiệu. Email: law@hul.edu.vn

     1

Đoàn Đức Lương (HT)

luongdhh@gmail.com

0913.426485

        2

Trần Việt Dũng (PHT)

    vietdungluat@yahoo.com

0905.134239

     3

  Nguyễn Duy Phương (PHT)

duyphuongluat@yahoo.com.vn

0914.006857

   II. Phòng Đào tạo. ĐT: 0234.3946996 - Email: phongdt@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Hồng Sơn (TP)

son_nguyenhong2002@gmail.com

0913.425456

     2

Ngô Sĩ Ngọc

ngongoc11906@gmail.com

0905.565779

       3

Lê Văn Anh

    anhctsv@yahoo.com.vn

0934.908585

     4

Nguyễn Thị Kim Loan

   ntkloan@hul.edu.vn

0914.546541

   III. Phòng Công tác sinh viên. ĐT: 0234.3946995 - Email: phongctsv@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Trung Kiên (TP)

kiendhh@gmail.com

0914.202735

     2

Nguyễn Long

nglong8791@gmail.com

0935.812725

     3

Nguyễn Quang Tuấn

nguyenqtuan1304@gmail.com

0935.108605

   IV. Phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 0234.3946997 - Email: phongtchc@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Văn Kiệm (TP)

nvkiemkh@gmail.com

0914.237939

     2

Ngô Phước Long

phuoclong012@gmail.com

0985.070221

     3

Hồ Thị Thanh Tuyền

cat_tien50@yahoo.com

0905.995522

     4

Đoàn Đức Hiếu

doanduchieu79@gmail.com

0919.357168

     5

Huỳnh Thế Lưu

theluuhuynh@gmail.com

0983.862183

     6

Nguyễn Hữu Hóa

   nhhoa@hul.edu.vn

0905.925591

     7

Đặng Văn Sinh

   dvsinh@hul.edu.vn

0168.8919355

     8

Võ Trường Hải

   vthai@hul.edu.vn

0121.9342005

     9

Nguyễn Thị Thùy Dương

   nttduong@hul.edu.vn

0972.112035

        10

Nguyễn Lê Quỳnh My

   nlqmy@hul.edu.vn

0165.6007851

   V. Phòng Kế hoạch - Tài chính. ĐT: 0234.3946998 - Email: phongkhtc@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Tài Năng (TP)

tnnguyen8088@yahoo.com

0972.915599

     2

Dương Thị Thanh Nga

dngthanhnga@gmail.com

0934.889345

     3

Đặng Thị Duyên

duyendtla@gmail.com

0973.580787

     4

Phạm Văn Chức

phamvanchuc109@gmail.com

0166.6195559

     5

Nguyễn Thị Mai Phương

    ntmphuong@hul.edu.vn

0973.253215

   VI. Phòng Khảo thí - ĐBCLGD. ĐT: 0234.3946999 - Email: phongktdbclgd@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Sơn Hà (PTP)

nguyensonha@gmail.com

0905.953768

     2

Nguyễn Thị Thanh Hoa

thanhhoa131184@gmail.com

0983.844646

     3

Đào Thị Anh Phương

anhphuong3763@gmail.com

0947.746792

     4

Nguyễn Quốc Hùng

hungcv91@yahoo.com.vn

0946.879.226

     5

Cao Khánh Huy

khanhuy25591@gmail.com

0121.8009660

     6

Trần Thị Xuân Hồng

ttxuanhong@gmail.com

0935.122081

   VII. Phòng Khoa học công nghệ - Môi trường - Hợp tác quốc tế

         ĐT: 0234.3935665 - Email: phongkhcn@hul.edu.vn

     1

Cao Đình Lành (TP)

lanhkte2005@yahoo.com.vn

0914.002427

     2

Phạm Thị Như Hiền

nhuhienpham@gmail.com

0979.055045

     3

Hồ Thị Phượng

mecari2008@gmail.com

0169.3144914

     4

Nguyễn Duy Tú

duytu220790@gmail.com

0934.760444

5

Nguyễn Thị Xuân Thoa

     ntxthoa@hul.edu.vn

0914.915596

   VIII. Khoa Luật Dân sự. Email: khoaluatds@hul.edu.vn

     1

Hoàng Thị Hải Yến (TK)

yenhyh@yahoo.com

0935.849819

     2

Hồ Thị Vân Anh (PTK)

bclouddhh@yahoo.com.vn

0919.501924

     3

Nguyễn Sơn Hải

sonhai_hue@yahoo.com

0914.025567

     4

Lê Bá Hưng

lebahung20042002@yahoo.com

0914.210339

     5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

thuyhangluathue@gmail.com

0989.228136

     6

Vũ Thị Hương

vuhuonglaw.hueuni@gmail.com

0906.444272

     7

Nguyễn Thị Lê Huyền

nguyenlehuyen87@gmail.com

0986.776499

     8

Phan Thị Hồng

rosefan.law@gmail.com

0987.665496

     9

Đỗ Thị Diện

dienkhoaluat@gmail.com

0165.5446668

     10

Hồ Minh Thành

hominhthanh867@gmail.com

0934.867867

     11

Nguyễn Ngọc Huy

nhathuy.pro@gmail.com

0919.395591

     12

Lê Thị Thìn

thinlekldhh@gmail.com

0948.786116

  13

Nguyễn Lương Sỹ

    nlsy@hul.edu.vn

0932.000181

  14

Hoàng Thảo Anh

    htanh@hul.edu.vn

01679480149

   IX. Khoa Luật Hình sự. Email: khoaluaths@hul.edu.vn

     1

  Nguyễn Thị Xuân (TK)

xuandhh@yahoo.com.vn

0914.019909

     2

  Nguyễn Ngọc Kiện (PTK)

kienjustice@yahoo.com

0963.064219

     3

  Hà Lệ Thuỷ

thuydroit@yahoo.com

0914.125335

     4

  Hoàng Thị Huyền Trang

huyentrangluathue@gmail.com

0974.099712

     5

  Nguyễn Thị Bình

binhnhi.law245@yahoo.com

0905.510951

     6

  Hoàng Đình Thanh

hoangthanhlaw102@yahoo.com

0914.875890

     7

  Trần Văn Hải

hailawvn86@gmail.com

0976.108628

     8

  Lữ Vũ Lực

luluc37@gmail.com

0905.123030

     9

  Dương Thị Cẩm Nhung

camnhung1008@gmail.com

0164.9792098

     10

Nguyễn Thị Lan Anh

marukochan247@gmail.com

0169.3110511

  11

Lê Thị Khánh Linh

    ltklinh@hul.edu.vn

01633994649

   X. Khoa Luật Hành chính. Email: khoaluathc@hul.edu.vn

     1

  Lê Thị Nga (TK)

ngale69@gmail.com

0903.577136

     2

  Đặng Công Cường (PTK)

cuong020280@yahoo.com

0985.555612

     3

  Mai Thị Diệu Thuý

dieuthuy.mai@gmail.com

0914.147443

     4

  Nguyễn Khắc Hùng

hungdhkh@gmail.com

0915.406189

     5

  Nguyễn Thị Hoài Phương

nguyenhoaiphuong224@yahoo.com

0906.416371

     6

  Trần Công Trung

tctrung410@gmail.com

0914.733157

     7

  Nguyễn Thị Nữ

nu.khoaluat86@yahoo.com

0164.9120295

     8

  Bùi Thị Thuận Ánh

ngayxanh2810@yahoo.com

0166.4675469

     9

  Lý Nam Hải

namhaidhh@gmail.com

0984.103667

     10

  Nguyễn Thị Phi Yến

nguyenyen1306@gmail.com

0985.854155

     11

  Đặng Thị Hà

ha160189@gmail.com

0164.5144852

     12

  Hoàng Thị Ái Quỳnh

aiquynh3001@gmail.com

0905.910181

     13

Trần Thị Diệu Hà

   dieuha12194@gmail.com

0905.232653

   XI. Khoa Luật Kinh tế. Email: khoaluatkt@hul.edu.vn

     1

Đào Mộng Điệp (TK)

diepluat76@yahoo.com

0916.977567

     2

Lê Thị Thảo (PTK)

lethaolaw@yahoo.com.vn

0914.026407

     3

Lê Thị Phúc

phuclekl77@yahoo.com.vn

0913.410642

     4

Võ Thị Phương Mai

phuongmai3@yahoo.com

0972.468322

     5

Nguyễn Thị Triển

bichtrien@gmail.com

0914.172859

     6

Mai Đăng Lưu

dangluulaw@yahoo.com

0916.482824

     7

Trần Thế Hệ

tranthehedhkh@gmail.com

0989.796684

     8

Nguyễn Thanh Tùng

thanhtung179@gmail.com

0982.432009

     9

Đặng Thị Vũ Hường

vuhuong.mar@gmail.com

0122.9409995

     10

Mai Xuân Hợi

hoilu09@gmail.com

0120.2767868

     11

Thân Văn Tài

thantai.law.hueuni@gmail.com

0905.361366

     12

Trần Công Thiết

trancongthiet1202@gmail.com

0932.468234

     13

Đỗ Thị Quỳnh Trang

miutrang.91@gmail.com

0913.365717

        14

Đồng Thị Huyền Nga

dongthihuyennga91@gmail.com

0948.896116

        15

Trần Thị Nhật Anh

trannhatanh72@gmail.com

0948.649119

  16

Phan Vĩnh Tuấn Anh

    pvtanh@hul.edu.vn

0911.349151

  17

Phan Anh Thư

    pathu@hul.edu.vn

0935.673682

   XII. Khoa Luật Quốc tế. Email: khoaluatqt@hul.edu.vn

     1

Nguyễn Thị Hà (TK)

halqt@yahoo.com

0935.695662

     2

Hồ Nhân Ái

hoailuat@gmail.com

0935.555389

     3

Nguyễn Thị Hồng Trinh (PTK)

nguyenhongtrinh83@gmail.com

0914.550820

     4

Trần Viết Long

vietlong1986@gmail.com

0932.499985

     5

Trần Thị Diệu Hương

dieuhuonglaw88@gmail.com

0947.744615

     6

Lê Khắc Đại

lekhacdailaw@gmail.com

0904.995235

     7

Nguyễn Hữu Khánh Linh

nguyenhuukhanhlinh@gmail.com

0168.9904854

     8

Nguyễn Thị Hạnh

   hanhhlu1991@gmail.com

0966.916860

     9

Trần Ngọc Thúy

rubytunny.nt@gmail.com

0129.3695559

   XIII. Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đào tạo ngắn hạn

            ĐT: 0234.3946993 - Emai: trungtamtvpl@hul.edu.vn

     1

Lê Thị Hải Ngọc (GĐ)

lethihaingoc@yahoo.com

0913.421866

     2

Trần Viết Long (PGĐ)

vietlong1986@gmail.com

0932.499985

     3

Nguyễn Huyền Ly

huyenlyprincess@yahoo.com

0989.555550

     4

Nguyễn Thị Vân Anh

vananhnt0904@gmail.com

0974.866065

       5

Nguyễn Kiều Ngân

   kieungan.gb84@gmail.com

0126.2626295

     6

Phạm Hồng Hoàng Mai

umehoangmai@gmail.com

0932.415202

   XIV. Trung tâm Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp 

            ĐT: 0234.3839339 - Email: trungtamthlqhdn@hul.edu.vn

     1

Đoàn Đức Lương (HT,GĐ)

luongdhh@gmail.com

0913.426485

     2

Phạm Bá Tân

phambatan.law@gmail.com

0164.9825875

     3

Trần Cao Thành

trancaothanh47@gmail.com

0915.456222

     4

Phan Đình Minh

phandinhminh92@gmail.com

0168.8035532

   XV. Trung tâm Thông tin - Thư viện. Email: trungtamtttv@hul.edu.vn

     1

Ngô Minh Tiến (GĐ)

tienminh2010@gmail.com

0903.516887

     2

Lê Nguyễn Thanh Hiền

lnguyenthanhhien@yahoo.com.vn

0935.432161

   XVI. Tổ Thanh tra giáo dục. Email: ttgd@hul.edu.vn

       1

Đoàn Đức Lương (HT,TT)

    luongdhh@gmail.com

0913.426485

     2

Nguyễn Duy Phương (PHT,PTT)

duyphuongluat@yahoo.com.vn

0914.006857

     3

Nguyễn Văn Kiệm (kiêm nhiệm)

nvkiemkh@gmail.com

0914.237939

     4

Nguyễn Trung Kiên (kiêm nhiệm)

kiendhh@gmail.com

0914.202735

     5

Nguyễn Khắc Hùng (kiêm nhiệm)

hungdhkh@gmail.com

0915.406189

     6

Nguyễn Thế Công

congntdhl@gmail.com

0987.472.552

 

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE