Thông báo v/v đăng ký học lớp riêng các học phần GDTC cho sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2014 trở về trước

Phòng Công tác sinh viên thông báo: Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm 2017 - 2018, Khoa Giáo dục Thể chất sẽ tổ chức cho sinh viên khóa tuyển sinh 2014 trờ về trước còn thiếu điểm học phần GDTC đăng ký học lớp riêng học vào thứ bảy và chủ nhật. Mọi thông tin chi tiết liên hệ cô Nguyễn Bích Thảo: Tổ ĐT-KH-HTQT Khoa Giáo dục Thể chất.

Đính kèm:
 scan0001-(1).pdf (1.78 MB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE