Danh sách sinh viên được khen thưởng tại Lễ khai giảng năm 2017 - 2018

Ngày 01/09/2017, Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-ĐHH khen thưởng đối với sinh viên K41 đạt Thủ khoa và đạt kết quả cáo trong đợt tuyển sinh, xét tuyển năm 2017 và Quyết định số 361/QĐ- ĐHL khen thưởng đối với sinh viên K38, K39, K40 vì đạt kết quả học tập, rèn luyện lọai Xuất sắc, loại Giỏi trong năm học 2016 - 2017.

Đối với sinh viên K41 đạt Thủ khoa, đạt kết quả cao trong tuyển sinh năm 2017 và sinh viên K38, K39, K40 đạt kết quả học tập rèn luyện Xuất sắc sẽ được trao giấy khen tại Lễ khai giảng; đối với sinh viên K38, K39, K40 đạt loại Giỏi, do số lượng khen thưởng nhiều và thời gian Lễ khai giảng có hạn nên sau khi kết thúc buổi lễ, sinh viên đến tại Phòng Công tác sinh viên để nhận.

Danh sách sinh viên được khen thưởng Tại đây

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE