Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K38 hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 38 hệ chính quy, như sau:

Trung tâm thông báo lần 2 danh sách sinh viên K38 còn nợ tài liệu (tính đến 07.06.2018)

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo lần 2 đến sinh viên Khóa K38 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện.

Thông báo cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Điều 16 Quy chế học vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

Thống kê số lượng sinh viên K38 đối chiếu văn bằng,chứng chỉ để xét tốt nghiệp đến ngày 04/06/2018

Phòng công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên K38 đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp tính đến ngày 04/06/2018.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên Khóa 38 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Phòng Kế hoạch - Tài chính cập nhật danh sách sinh viên Khóa 38 (theo danh sách lớp cũ) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Thông báo v/v tổ chức tiếp xúc sinh viên định kỳ năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, trong thời gian qua các khoa, trung tâm trực thuộc đã tiến hành tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp khoa. Để nắm bắt thông tin từ sinh viên và thực hiện công tác điều hành, quản lý của Nhà trường trong thời gian tới được tốt hơn, Hiệu trưởng thông báo tổ chức tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp Trường năm học 2017 - 2018 như sau:

Trung tâm TT - Thư viện thông báo đến sinh viên K38 thực hiện hoàn trả tài liệu trước ngày 20/5/2018

Trung tâm TT - Thư viện đã cập nhật danh sách sinh viên còn nợ tài liệu đến 28.05.2018. Trung tâm thông báo đến sinh viên K38 chưa hoàn trả các tài liệu tại Thư viện đề nghị thực hiện các thủ tục hoàn trả và kiểm tra thông tin, nếu có sai xót phản hồi lại trước 17h ngày 31/05/2018 cho Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018

Ngày 23/4/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 124/TB-ĐHL về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE