Thứ tự các lượt sinh viên lên nhận khen thưởng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2017 (K37)

Thứ tự các lượt sinh viên lên nhận khen thưởng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2017 (K37)

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Quyết định về việc miễn giảm học phí HKII năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc miễn giảm học phí HKII năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K37 hệ chính quy

Ngày 14/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã có Thông báo số 173/TB-ĐHL về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân cho sinh viên K37 hệ chính quy.

Trung tâm TT - Thư viện thông báo lần 2: Danh sách sinh viên K37 còn nợ tài liệu tính đến ngày 08.06.2017

Trung tâm TT - Thư viện thông báo lần 2 danh sách sinh viên K37 còn nợ tài liệu tính đến ngày 08.06.2017. Đề nghị sinh viên các khóa K37 kiểm tra thông tin, nếu có sai xót phản hồi lại trước 17h ngày 16/06/2017 cho Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Danh sách sinh viên K37 đủ điều kiện về văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên thống kê số lượng sinh viên K37 đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ). Ngoài ra, Phòng CTSV thống kê sinh viên chưa đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 để sinh viên nắm (cập nhật ngày 06/06/2017). Mọi ý kiến phản hồi liên hệ với phòng CTSV trước 17 giờ 00' ngày 09/06/2017. Ngày 07/06/2017, Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 cho những sinh viên có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ trên.

Danh sách sinh sinh K37 đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Danh sách sinh sinh K37 đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành K38

Ngày 05/06/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký công văn số 156/ĐHL-CTSV về việc phân bổ chỉ tiêu chuyên ngành đào tạo cho sinh viên K38. Trên cơ sở đó, ngày 06/6/2017, Phòng Công tác sinh viên có Thông báo số 162/TB-ĐHL về việc triển khai cho các lớp K38 đăng ký chuyên ngành. Nội dung như sau:

Danh sách sinh viên Trường Đại học Luật thi A2, B1 Trường Đại học Ngoại ngữ gửi bổ sung ngày 06/06/2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế gửi danh sách sinh viên Trường Đại học Luật trúng tuyển bổ sung A2, B1 (gửi qua e-mail vào lúc 15 giờ 30' ngày 06/6/2017). Những sinh viên K37 trúng tuyển A2, B1 trong danh sách, trước 08 giờ 00' ngày 07/06/2017 đến trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên để hoàn tất các thủ tục xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 theo quy định.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE