Danh sách sinh viên các lớp Luật K23, K24, K25, K26 hệ vừa làm vừa học tại Huế

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách các lớp Luật K23, K24, K25, K26 hệ vừa làm vừa học tại Huế.

Danh sách sinh viên lớp Luật K2017 Bình Định hệ VLVH học kỳ I năm học 2017-2018

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2017 - 2018 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2017 Bình Định (CSLK: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

Danh sách sinh viên lớp Luật đại học bằng hai K2017 Quảng Trị - học kỳ I năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2017 - 2018 - Lớp đại học Luật bằng hai K.2017 Quảng Trị (CSLK: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long). Click file Đính kèm để xem danh sách.

Kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2017 - 2018

Kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên K40 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên K40 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên lớp Luật đại học bằng hai K2017 Bình Định - học kỳ I năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2017 - 2018 - Lớp đại học Luật bằng hai K.2017 Bình Định (CSLK: Trung tâm GDTX Bình Định). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long). Click file Đính kèm để xem danh sách.

Quyết định về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên K37, K38, K39 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên K37, K38, K39 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE