Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật hệ chính quy Lớp Luật K37 đợt 1 bổ sung Khóa 2013 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K37 đợt 1 bổ sung (khóa 2013 - 2017) hệ chính quy (Quyết định số 324/QĐ-ĐHL ngày 11/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Thông báo về hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội

Nhà trường thông báo cho sinh viên về việc làm hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội như sau:

Thủ tục nhập học năm 2017 và lịch sinh hoạt đầu khóa

Trường Đại học Luật thông báo thủ tục nhập học năm 2017 và lịch sinh hoạt đầu khóa như sau:

Biểu mẫu đăng ký thông tin làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp thẻ ATM

Trong thời gian qua, Nhà trường phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhán Phú Xuân - Huế để làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp thẻ ATM để sinh viên thực hiện các giao dịch với Nhà trường như nộp học phí, trả học bổng, trợ cấp xã hội,...

Danh sách sinh viên Hệ chính quy

Để đảm bảo cho việc quản lý sinh viên hệ chính quy được đồng bộ với phần mềm Quản lý giáo dục của nhà trường, Phòng CTSV đề nghị các đơn vị sử dụng danh sách viên viên hiện có tại phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ: Link: http://qlgd.hul.edu.vn/

Mẫu đề cương chi tiết học phần 2017

Mẫu đề cương chi tiết học phần 2017

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2013 Quảng Ngãi Khóa 2013 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2013 (khóa 2013 - 2017) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Ngãi (Quyết định số 278/QĐ-ĐHL ngày 27/06/2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE