Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp Luật ĐHB2_K2015 An Giang Khóa 2015 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_K.2015 An Giang (khóa 2015 - 2018) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTGDTX Bình Định (Quyết định số 140/QĐ-ĐHL ngày 19/03/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2017- 2018. Mọi thông tin sinh viên phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 19/03/2018.( Ô.Long : 0935812725)

Trường Đại học Thái Bình Dương tuyển dụng giảng viên

Trường Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang) thông báo tuyển dụng giảng viên

Thông tin về chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên để xét tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 26/7/2013, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 1206/QĐ-ĐHH Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng. Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổng hợp để sinh viên biết, chủ động trong việc học để được cấp chứng chỉ, đủ điều kiện tốt nghiệp đại học theo quy định.

Thông báo về việc sinh hoạt lớp định kỳ tháng 3 năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 nhằm triển khai các công việc của Nhà trường đến sinh viên các lớp hệ chính quy, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, trung tâm chỉ đạo giáo viên cố vấn tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 3 năm 2018. Kèm theo mẫu danh sách làm điểm rèn luyện các lớp và phiếu đánh giá điểm rèn luyên, cụ thể như sau:

Thông báo về việc đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên K38

Để chuẩn bị xét tốt nghiệp đại học cho sinh viên K38 (khóa 2014 – 2018), Nhà trường thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ như sau:

Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước

Khoa GDTC thông báo về việc đăng ký học lại các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước

Khoa GDTC thông báo v/v thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Khoa GDTC và các trường Đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế; Khoa GDTC thông báo về việc thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Khoa GDTC thông báo danh sách sinh viên đã hoàn thành chương trình học Giáo dục Thể chất

Khóa GDTC thông báo: Những sinh viên Trường Đại học Luật có tên dưới đây đã hoàn thành chương trình Giáo dục Thể chất và đang trong thời gian làm thủ tục cấp chứng chỉ GDTC.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2013 Quảng Ngãi Khóa 2013 - 2018 (Đợt 2)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2013 Quảng Ngãi (khóa 2013 - 2018) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Ngãi (Quyết định số 62/QĐ-ĐHL ngày 02/02/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE