Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 06/4/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 184/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí HKII năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

Thông báo v/v thu học phí môn học GDTC học kỳ 2 năm học 2017-2018 (lần 2)

Khoa GDTC thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018;

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí,Trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, Trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 30/03/2017 (Ô.Long: 0935812725). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các lớp VLVH, đại học bằng hai học tại Trường

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các lớp VLVH, đại học bằng hai học tại Trường

Thông báo về việc tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên

Ngày 23/3/2018, Hiệu trưởng đã ký Thông báo số 82/TB-ĐHL về việc tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên, nội dung như sau:

Thông báo v/v thi lần 2 học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2017-2018

Khoa GDTC thông báo cho sinh viên về kế hoach thi lần 2 các học phần GDTC học kỳ chính học kỳ I năm học 2017-2018;

Thông báo v/v tổ chức học kỳ 3 chương trình Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2017-2018

Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN;

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế hệ chính quy Lớp Luật K37 đợt 4 Khóa 2013 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K37 đợt 4 (khóa 2013 - 2017) hệ chính quy (Quyết định số 139/QĐ-ĐHL ngày 19/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy lớp Luật ĐHB2_K2015 Huế Khóa 2015 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_K2015 Huế (khóa 2015 - 2018) hệ chính quy (Quyết định số 137/QĐ-ĐHL ngày 16/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp Luật ĐHB2_K2015 Quảng Trị Khóa 2015 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2015 Quảng Trị (khóa 2015 - 2018) hệ chính quy do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Quyết định số 13/QĐ-ĐHL ngày 16/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE