Thông báo Về việc cấp bảng điểm cho sinh viên K34

Phòng Đào tạo - CTSV thông báo về việc cấp bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên K34 đủ điều kiện tốt nghiệp như sau:

Kế hoạch chấm khóa luận tốt nghiệp K34

Phòng Đào tạo - CTSV thông báo kế hoạch chấm khóa luận tốt nghiệp K34 như sau:

Thông báo về việc đối chiếu bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông K34

Ban Công tác sinh viên - Đại học Huế thông báo về việc đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT như sau:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K19 Huế Khóa 2009 - 2014

Khoa Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.19 Huế (khóa 2009 - 2014) hệ vừa làm vừa học theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHH ngày 19/03/2014 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Về việc miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên (áp dụng từ năm học 2013-2014)

(Trích dẫn Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013 NĐ-CP 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2009 Bình Dương đợt 2 Khóa 2009 - 2014

Khoa Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2009 Bình Dương đợt 2 (khóa 2009 - 2014) hệ vừa làm vừa học do Khoa Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Đại học KT-KT_Bình Dương(Quyết định số 306/QĐ-ĐHH ngày 28/02/2014 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2009 Bình Dương Khóa 2009 - 2014

Khoa Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2009 Bình Dươngkhóa 2009 - 2014) hệ vừa làm vừa học do Khoa Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Đại học KT- KT Bình Dương (Quyết định số 14/QĐ-ĐHH ngày 08/01/2014 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE