Kết quả thi tuyến sinh hệ Đại học bằng 2, hệ Liên thông và hệ VLVH ngày 02/12/2017

Phòng Công tác thông báo kết quả thi tuyển sinh hệ Đại học bằng hai, hệ Liên thông và hệ VLVH ngày 02/12/2017. Mọi thông tin sinh viên qua SĐT: 0234.3946.995.

Quyết định phê duyệt đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

Ngày 04/12/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 531/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên K38 như sau:

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc xét cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc xét cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền trợ cấp xã hội vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998).

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền hỗ trợ chi phí học tập vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998). Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 2946998)..

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998).

Danh sách sinh viên Lớp Luật K.2017 Quảng Trị hệ VLVH - Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2017 - 2018 Lớp Luật K.2017 Quảng Trị_ hệ vừa làm vừa học (CSLK: Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long). Click file để xem danh sách.

Danh sách sinh viên lớp Luật đại học bằng hai K2017 An Giang - học kỳ I năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2017 - 2018 - Lớp đại học Luật bằng hai K.2017 An Giang(CSLK: Trung tâm GDTX An Gaing). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long). Click file Đính kèm để xem danh sách.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2013 An Giang Khóa 2013 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2013 An Giang (khóa 2013 - 2017) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh An Giang (Quyết định số 532/QĐ-ĐHL ngày 04/12/2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên Lớp Luật K.2016 & LT K2017 Kon Tum hệ VLVH - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ II năm học 2016 - 2017 - Lớp Luật K.2016 & LT 2017 Kon Tum hệ vừa làm vừa học. Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long).

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE