Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT, học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với SV kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 17/5/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 243, 244, 245, 246/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên Khóa 38 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Phòng Kế hoạch - Tài chính cập nhật danh sách sinh viên Khóa 38 (theo danh sách lớp cũ) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Thông báo v/v tổ chức tiếp xúc sinh viên định kỳ năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, trong thời gian qua các khoa, trung tâm trực thuộc đã tiến hành tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp khoa. Để nắm bắt thông tin từ sinh viên và thực hiện công tác điều hành, quản lý của Nhà trường trong thời gian tới được tốt hơn, Hiệu trưởng thông báo tổ chức tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp Trường năm học 2017 - 2018 như sau:

Trung tâm TT - Thư viện thông báo đến sinh viên K38 thực hiện hoàn trả tài liệu trước ngày 20/5/2018

Trung tâm TT - Thư viện đã cập nhật danh sách sinh viên còn nợ tài liệu đến 28.05.2018. Trung tâm thông báo đến sinh viên K38 chưa hoàn trả các tài liệu tại Thư viện đề nghị thực hiện các thủ tục hoàn trả và kiểm tra thông tin, nếu có sai xót phản hồi lại trước 17h ngày 31/05/2018 cho Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên(Ô.Long SĐT:0935812725) trước 11h00' ngày 02/05/2018 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội và chi phí học tập cho sinh viên.

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018

Ngày 23/4/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 124/TB-ĐHL về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học năm học 2017 - 2018

Ngày 19/4/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký các Quyết đinh: 196, 197, 198/QĐ-ĐHL về việc buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học đào tạo tại Trường và các cơ sở liên kết.

Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân Luật, Lớp Đại học Luật bằng hai K.2015 Huế

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với lớp Luật K.2015 đại học bằng hai, như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE