Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018

Ngày 23/4/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 124/TB-ĐHL về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học năm học 2017 - 2018

Ngày 19/4/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký các Quyết đinh: 196, 197, 198/QĐ-ĐHL về việc buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học đào tạo tại Trường và các cơ sở liên kết.

Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân Luật, Lớp Đại học Luật bằng hai K.2015 Huế

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với lớp Luật K.2015 đại học bằng hai, như sau:

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 06/4/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 184/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí HKII năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

Thông báo v/v thu học phí môn học GDTC học kỳ 2 năm học 2017-2018 (lần 2)

Khoa GDTC thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018;

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí,Trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, Trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 30/03/2017 (Ô.Long: 0935812725). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các lớp VLVH, đại học bằng hai học tại Trường

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với các lớp VLVH, đại học bằng hai học tại Trường

Thông báo về việc tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên

Ngày 23/3/2018, Hiệu trưởng đã ký Thông báo số 82/TB-ĐHL về việc tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên, nội dung như sau:

Thông báo v/v thi lần 2 học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2017-2018

Khoa GDTC thông báo cho sinh viên về kế hoach thi lần 2 các học phần GDTC học kỳ chính học kỳ I năm học 2017-2018;

Thông báo v/v tổ chức học kỳ 3 chương trình Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2017-2018

Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN;

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE