Thông báo v/v kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú Đại học Huế tại các KTX học kỳ II, năm học 2017-2018

Trung tâm PVSV - Đại học Huế thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú Đại học Huế tại các KTX học kỳ II, năm học 2017-2018 như sau:

Biểu mẫu của tổng hợp file cư trú học kỳ I năm học 2017-2018 (Dành cho Khóa 38,39,40,41)

Ban cán sự các lớp nhập file exel thông tin cư trú của lớp trong HKI/2017-2018 (theo mẫu gửi kèm và lưu tên file như ví dụ: thongtincutrulopluatk39a ; gửi qua địa chỉ e-mail: nguyenqtuan1304@gmail.com trước ngày 26/01/2018.

Thông báo v/v thu tiền ở của sinh viên tại Ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học Huế

Căn cứ quyết định số 1468/QĐ-ĐHH, ngày 26/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt mức thu tiền của sinh viên tại Ký túc xá trung tấm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế, Phòng CTSV và trung tâm GDQP-AN thông báo:

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Luật K.2013

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với lớp Luật K.2013 (Huế, Quảng Bình) như sau:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2013 Quảng Bình Khóa 2013 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2013 Quảng Bình (khóa 2013 - 2018) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 02/QĐ-ĐHL ngày 02/01/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2013 Huế Khóa 2013 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.2013 Huế (2013- 2018) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 01/QĐ-ĐHL ngày 02/01/2017 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Thông báo về việc thu hộ học phí qua các kênh của ngân hàng BIDV

Nhà Trường thông báo cho sinh viên các lớp nội dung thông tin thu hộ học phí qua ngân hàng BIDV. Mọi thông tin sinh viên liên hệ qua SDT: 02343.3946995

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thực hiện Công văn số 1660/ĐHH-VP ngày 28/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp Luật ĐHB2_K2015 TPHCM Khóa 2015 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2015 TPHCM (khóa 2015- 2017) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo với Học viện năng lượng_TPHCM (Quyết định số 591/QĐ-ĐHL ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế hệ chính quy Lớp Luật K37 đợt 3 Khóa 2013 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K37 đợt 3 (khóa 2013 - 2017) hệ chính quy (Quyết định số 590/QĐ-ĐHL ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE