Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân HSSV đầu khóa (K42)

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân HSSV đầu khóa (K42)

Thông báo thủ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2018

Trường Đại học Luật thông báo thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2018.

Danh sách chuyên ngành đào tạo Luật và Luật kinh tế K39 hệ chính quy học kỳ I năm học 2018-2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các lớp chuyên ngành đào tạo Luật và Luật Kinh tế Khóa 39 hệ chính quy. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Kết quả thi tuyến sinh hệ Đại học bằng 2,hệ liên thông và hệ VLVH ngày 30/06/2018

Kết quả thi tuyển sinh hệ Đại học bằng hai,hệ liên thông và hệ VLVH ngày 30/06/2018. Mọi thông tin sinh viên qua SĐT: 0234.3946.995.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2016 Bình Điền Khóa 2016 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Bình Điền (khóa 2016 - 2018) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 360/QĐ-ĐHL ngày 16/07/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K38 hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 38 hệ chính quy, như sau:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế K38 khóa 2014 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế K38 (khóa 2014 - 2018) hệ chính quy (Quyết định số 282/QĐ-ĐHL ngày 07/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K38 khóa 2014 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K38 (khóa 2014 - 2018) hệ chính quy (Quyết định số 281/QĐ-ĐHL ngày 07/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Trung tâm thông báo lần 2 danh sách sinh viên K38 còn nợ tài liệu (tính đến 07.06.2018)

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo lần 2 đến sinh viên Khóa K38 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện.

Thông báo cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Điều 16 Quy chế học vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE