Thủ tục nhập học năm 2017 và lịch sinh hoạt đầu khóa

Trường Đại học Luật thông báo thủ tục nhập học năm 2017 và lịch sinh hoạt đầu khóa như sau:

Danh sách phân lớp K41 (2017 - 2021)

Danh sách phân lớp K41 (2017 - 2021)

Biểu mẫu đăng ký thông tin làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp thẻ ATM

Trong thời gian qua, Nhà trường phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhán Phú Xuân - Huế để làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tích hợp thẻ ATM để sinh viên thực hiện các giao dịch với Nhà trường như nộp học phí, trả học bổng, trợ cấp xã hội,...

Danh sách sinh viên Hệ chính quy

Để đảm bảo cho việc quản lý sinh viên hệ chính quy được đồng bộ với phần mềm Quản lý giáo dục của nhà trường, Phòng CTSV đề nghị các đơn vị sử dụng danh sách viên viên hiện có tại phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ: Link: http://qlgd.hul.edu.vn/

Mẫu đề cương chi tiết học phần 2017

Mẫu đề cương chi tiết học phần 2017

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Danh sách sinh viên K37 được khen thưởng vì đạt Thủ khoa và kết quả học tập đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi

Danh sách sinh viên các lớp Luật K23, K24, K25, K26 hệ vừa làm vừa học tại Huế

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách các lớp Luật K23, K24, K25, K26 hệ vừa làm vừa học tại Huế.

Danh sách sinh viên lớp Luật K2017 Bình Định hệ VLVH học kỳ I năm học 2017-2018

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2017 - 2018 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2017 Bình Định (CSLK: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE