Khoa GDTC thông báo v/v thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Khoa GDTC và các trường Đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế; Khoa GDTC thông báo về việc thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Khoa GDTC thông báo danh sách sinh viên đã hoàn thành chương trình học Giáo dục Thể chất

Khóa GDTC thông báo: Những sinh viên Trường Đại học Luật có tên dưới đây đã hoàn thành chương trình Giáo dục Thể chất và đang trong thời gian làm thủ tục cấp chứng chỉ GDTC.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2013 Quảng Ngãi Khóa 2013 - 2018 (Đợt 2)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2013 Quảng Ngãi (khóa 2013 - 2018) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Ngãi (Quyết định số 62/QĐ-ĐHL ngày 02/02/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp Luật ĐHB2_K2015 Bình Định Khóa 2015 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_ K.2015 Bình Định (khóa 2015 - 2018) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTGDTX Bình Định (Quyết định số 63/QĐ-ĐHL ngày 02/02/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thực hiện Công văn số 1660/ĐHH-VP ngày 28/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đại học Huế: Đưa chương trình khởi nghiệp thành hoạt động thường niên

Để giúp sinh viên Đại học Huế nâng cao năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp và nâng cao vị thế, Đại học Huế đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, đưa chương trình khởi nghiệp thành hoạt động thường niên, bắt đầu bằng dự án khởi nghiệp 2018 do cộng đồng Pháp ngữ tài trợ. Sinh viên Đại học Huế, ngay khi bắt đầu từ năm đầu tiên vào trường, cần được tiếp cận với các hoạt động khởi nghiệp. Đó là chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế.

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (gọi chung là miễn giảm học phí) học kỳ II năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau:

Thông báo v/v kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú Đại học Huế tại các KTX học kỳ II, năm học 2017-2018

Trung tâm PVSV - Đại học Huế thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú Đại học Huế tại các KTX học kỳ II, năm học 2017-2018 như sau:

Biểu mẫu của tổng hợp file cư trú học kỳ I năm học 2017-2018 (Dành cho Khóa 38,39,40,41)

Ban cán sự các lớp nhập file exel thông tin cư trú của lớp trong HKI/2017-2018 (theo mẫu gửi kèm và lưu tên file như ví dụ: thongtincutrulopluatk39a ; gửi qua địa chỉ e-mail: nguyenqtuan1304@gmail.com trước ngày 26/01/2018.

Thông báo v/v thu tiền ở của sinh viên tại Ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học Huế

Căn cứ quyết định số 1468/QĐ-ĐHH, ngày 26/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt mức thu tiền của sinh viên tại Ký túc xá trung tấm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế, Phòng CTSV và trung tâm GDQP-AN thông báo:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE