Thông báo về việc chuyển học phần đào tạo Khóa 37 và 38

Theo đề xuất của Khoa Luật Hành chính và được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng ĐT - Trường ĐH Luật Huế thông báo việc chuyển các học phần sau sang học kỳ tiếp theo (từ HKII năm học 2015-2016 sang HKI năm học 2016-2017): - Học phần: Văn bản pháp luật (LKT1052) của Khóa 37, ngành Luật Kinh tế. - Học phần: Luật Tố tụng hành chính (LUA2072) của Khóa 38, ngành Luật học.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE