Cán bộ Phòng Đào tạo - CTSV

1. Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng

   Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

   Địa chỉ: Đường Trần Thái Tông - Phường Trường An - TP Huế - Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0913.426485

   Email: luongdhh@gmail.com

2. Nguyễn Hồng Sơn 

   Trình độ: Thạc sĩ

   Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu - Phường Trường An - TP Huế - Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0913.425456

   Email: son_nguyenhong2002@yahoo.com

3. Nguyễn Trung Kiên 

   Trình độ: Đại học

   Địa chỉ: 18/87 Phùng Lưu - Phường Thủy Dương - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0914.202735

   Email: kiendhh@gmail.com

3. Nguyễn Thị Kim Loan - Chuyên viên

 

   Trình độ: Đại học

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại:

   Email:

5. Nguyễn Long - Chuyên viên

 

   Trình độ: Đại học

   Địa chỉ: 50 Lê Công Hành - Phường An Tây - TP Huế - Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0935.812725

   Email: nglong8791@gmail.com

6. Lê Văn Anh - Chuyên viên

 

   Trình độ: Đại học

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0934.908585

   Email: anhctsv@yahoo.com.vn

7. Nguyễn Quang Tuấn - Chuyên viên

 

   Trình độ: Đại học

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0935.108605

   Email: nqtuan1304@gmail.com

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE