Trang chủ » 

ThS. Mai Đăng Lưu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Mai Đăng Lưu        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm, sinh: 07.08.1984 Nơi sinh: Lệ Thủy - Quảng Bình

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam. 

Đơn vị công tác:       Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

SĐT: 0916482824

Email: maidangluu@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam  

Năm tốt nghiệp: 2007

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Dân sự

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 11/2007 đến năm 2009: Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

- Từ năm 2010 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

          * Các bài báo đã đăng

1. Mai Đăng Lưu (2012), Một số quy định pháp luật về lao động nữ, Hội nghị khoa học trẻ, Khoa Luật  -  Đại học Huế.

2. Mai Đăng Lưu (2014), Tăng cường vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội nghị khoa học, Khoa Luật  -  Đại học Huế.

3. Mai Đăng Lưu (2014), Bảo vệ lao động trẻ em theo các quy định của ILO, Tạp chí Nghề Luật.

          

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE